Chuyên mục: Nghiên cứu thị trường

Chuyên mục: Nghiên cứu thị trường

Dịch vụ nghiên cứu thị trường thanh hóa
Image 1 Tháng Ba, 2017 Nghiên cứu thị trường lktuan

Dịch vụ chúng tôi bao gồm: 1. Tra cứu những dữ liệu có sẵn trên mạng internet 2. Thảo luận nhóm 3. Phóng vấn trực tiếp khách hàng 4.Thử nghiệm các trọng điểm? 5. Báo cáo Chi tiết: 1. Tra cứu dữ liệu có sẵn trên mạng internet: Chúng tôi sẽ xử dụng công cụ tìm
Details